Beställning av betygskopia

Du kan beställa betygskopior från skolor i Motala kommun via vår e-tjänst.

I kommunarkivet förvarar vi betygsdokument från grundskola, gymnasieskola, komvux/vuxenutbildning samt SFI. Vi har även betygsdokument från ett antal av Motalas friskolor. Är ditt betyg utfärdat nyligen så är det bäst att kontakta aktuell skola eftersom att betygsdokumentet fortfarande kan finnas kvar hos dem.

Använd e-tjänsten nedan för att beställa betygskopior. Om du önskar en bestyrkt kopia anger du detta i fritextfältet ”övrig information” i e-tjänsten.

Vad kostar det?

Att begära ut kopior är kostnadsfritt upp till nio sidor, vid tio sidor eller fler kostar det 50 kr i engångsavgift samt fyra kronor per sida utöver den tionde.

Avskrift/bestyrkt kopia kostar 180 kr. En sådan beställning skickas endast med brev.

För mer information om kostnader för kopior:

Taxa för kopior av allmänna handlingar m.m (PDF, 32 kB)

E-tjänst för att beställa betygskopior

Fyll i uppgifterna i e-tjänsten för att begära ut ditt betygsdokument.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej