Kommunens krisberedskap

En extraordinär händelse avviker från det som är normalt, den berör många människor och stora delar av vårt samhälle. Den kräver snabba beslut och gör det nödvändigt att koordinera och koncentrera flera olika insatser. Enligt lag ska alla kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej