Skadestånd

Om du råkar ut för en skada som du anser orsakats av Motala kommun kan du begära skadestånd.

När kan man få skadestånd?

Om någon varit vårdslös eller med vilja orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat.

Skadeståndslagen talar om hur ersättningen ska räknas ut. Det finns även skadeståndsregler i många andra lagar.

Det är den som begär ett skadestånd som måste bevisa att skadan orsakats med vilja eller på grund av vårdslöshet. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att få skadestånd. Det inträffade kan till exempel vara en ren olyckshändelse.

Ibland har man alltid rätt till skadestånd – det kallas strikt ansvar. Då krävs det inte vårdslöshet eller vilja för att någon ska bli skadeståndsskyldig. Så är det till exempel om du skadas i trafiken. Föraren har ett strikt ansvar även om han/hon kört säkert.  Även hundägare har ett strikt ansvar för skador som deras hund orsakar.

Om du råkar ut för skada

Tänk på att du i första hand bör anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag om du har råkat ut för en skada.

Om du anser att Motala kommun är ansvarig kan du anmäla detta skriftligen.

Skadeståndsanspråk – anmälan

Skicka din anmälan till kommunen på e-postadressen sakerhet@motala.se eller via post till

Motala kommun
591 86 Motala

Detta behöver framgå och bifogas din anmälan:

  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • vad som hänt.
  • när det inträffade.
  • var det inträffade, bifoga gärna foton eller skiss över platsen.
  • kvitton på de kostnader skadan orsakat.

Ditt skadeståndsanspråk kommer att utredas av kommunens försäkringsbolag eller försäkringsrådgivare. När utredningen är klar får du besked om Motala kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Halkskador

Om du halkar och skadar dig i en trappa, på en gångväg eller trottoar kan du ha rätt till skadestånd. Då måste du kunna visa att den som sköter underhållet har varit vårdslös. Den som äger ett hus har hand om trottoaren utanför sin tomt. Det gäller även privatpersoner.

Om du har halkat och skadat dig kan du i vissa fall få ersättning från Motala kommun. Det gäller om kommunen är något av följande:

  • Ansvarig för tomten (sköter marken eller byggnaden)
  • Ansvarig för vägen (sköter gatan eller gångbanan)
  • Ansvarig för verksamheten (till exempel en skola)

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter registreras när du anmäler en skada. De kan även i vissa fall lämnas ut till kommunens försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare. Kommunstyrelsen ansvarar för hur dina uppgifter hanteras.

Läs mer:

Personuppgifter (GDPR)

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej