Planer och styrdokument

Planer och styrdokument styr Motala kommuns verksamhet. Läs mer om Motala kommuns regelverk, styrdokument, planer och framtida visioner.

Styrdokument

Här finns kommunens styrdokument samlade.

Pågående utveckling och planering

Se vilken utveckling och planering som är på gång just nu.

Lokalt utvecklingsprogram

Läs om Motala kommuns framtida visioner och politiska inriktning som styr den kommunala verksamheten.