Pool, pooltak

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är inte definierade i plan- och bygglagen, men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som till exempel en mur. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov. Åtgärden kan medföra att det betraktas som en byggnad. En byggnad definieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar. Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt avsedd och konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Avgörande för om ett pooltak ska anses vara en byggnad är om människor kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen och utrymmet i övrigt har.

Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det. Anmälan krävs om man ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Skydd runt poolen

Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för anläggningens säkerhet vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Barnsäkerhetsrådet har även tagit fram en broschyr:

Barnsäker pool och trädgårdsdamm

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej