Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Fastighetsägare har ett ansvar att se till att till exempel växtlighet på den egna tomten inte ökar risken för olyckor eller skapar en trafikfara.

Såhär ska häckar och träd beskäras för att inte bli trafikfarliga.

Du som har utfart mot gata

En målad bild som visar en garageuppfart och att häcken ska klippas låg i en sikttriangel på 2,5 gånger 2,5 meter.

Om du har utfart mot en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel på 2,5 meter.

Du som har hörntomt

En målad bild som visar en korsning och att häcken ska klippas låg i en sikttriangel på 10 meter gånger 10 meter.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Höjden gäller från gatunivån. Om du har en stödmur så får alltså muren tillsammans med häcken vara max 80 centimeter. Detta för att trafikanter ska kunna se ordentligt i korsningen.

Du som har tomt intill gata

En målad bild som visar att träd som går ut över gångbana, cykelbana eller körbana inte får hänga ner.

Häck och buskar bör växa inom din egen tomt. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter

Detta för att alla typer av fordon ska komma fram, exempelvis sopbilar eller lastbilar.

Träd och buskar växer

En målad bild som visar att små träd växer och blir stora.

För att få bra sikt är det viktigt att redan när man planterar föreställa sig trädens och buskarnas utveckling. Sätt dem tillräckligt långt från vägen för att de ska kunna breda ut sig. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, vilken sorts jord de växer i och hur de sköts. I plantskolor kan man få tips om passande arter.

Plantera på rätt ställe

En målad bild som visar att buskar ska planteras 0,6 meter från tomtgräns och träd 2 meter från tomtgräns.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Tipsa oss om vildvuxna häckar

Hör av dig om du har tips på något område där vildvuxna häckar, buskage eller träd skapar problem i trafiken. När vi får in sådana tips åker vi ut och inspekterar och dokumenterar platsen. Fastighetsägare som inte tar sitt ansvar får en uppmaning i brevlådan om att klippa ned sina växter.

Den som ändå inte gör det efter påminnelser riskerar att ärendet lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden kan besluta om ett föreläggande, som innebär att kommunen kan låta utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.

Fastighetsägarens ansvar

I våra föreskrifter kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Föreskrifter om gångbanerenhållning (PDF, 16 kB)

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej