Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser. Här kan du läsa om vad som gäller om du ska gräva och schakta i kommunens gator och hur du ansöker om trafikanordningsplan (TA-plan).

Du som ska gräva i allmän mark ska skaffa tillstånd för detta. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv, exempelvis ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme.

Det ställs stora krav på att den som utför grävningsarbete har rätt kunskap. Ofta krävs en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen på ett säkert sätt, både för arbetare och för trafikanter. Det finns också kvalitetskrav på själva utförandet.

Trafikanordningsplan krävs alltid vid alla arbeten på kommunens gator som på något sätt stör det ordinarie trafikflödet, ovan såväl som under markytan. Det kan till exempel handla om arbete på privat fastighet som kräver att maskiner står på gatan utanför fastigheten. Om arbetet kräver ett avspärrat arbetsområde behöver även polistillstånd om upplåtelse av offentlig plats sökas.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats – Polisen

Grävtillstånd ska sökas minst tre veckor före planerad start och trafikanordningsplan minst två veckor före planerad start. Kommunen, väghållaren, måste känna till alla arbeten som berör gatumark eftersom vi har ansvaret för trafikanternas säkerhet. Motala kommun använder sig av ett digitalt system, Panorama, där alla ansökningar som rör grävningar i kommunal mark och trafikanordningsplaner görs.

Föreskrifter

Vad som gäller framgår av våra föreskrifter. Vi rekommenderar att du läser dessa innan du påbörjar arbetet.

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun (PDF, 26 kB).

Säkerhet vid vägarbeten

De som planerar ett arbete vid en väg måste tänka på säkerheten för de som ska utföra arbetet. Men också för andra trafikanter och de som bor och uppehåller sig vid vägen. Vägmärken och anvisningar för trafiken måste vara korrekta och tydliga. I första hand ska man försöka planera så att trafiken leds om och inte passerar vägarbetet alls. Det är inte alltid som det är möjligt. I de fallen måste det finnas anordningar som skyddar personalen och förhindrar att trafiken kommer in på arbetsområdet.

Det finns mycket annat att tänka på när man planerar ett vägarbete. Vi rekommenderar att du som är berörd läser handboken Arbete på väg som är antagen av Motala kommun.

Handboken Arbete på väg (PDF, 3,8 MB)

Ansök om grävtillstånd eller TA-plan

Gå in på länken till ansökan i Panorama och tryck på ”Logga in”. Om du är ny användare klickar du på "Registrera dig". Om du tidigare inte varit inloggad i Panorama, börja med fliken ” Så här gör du som ny användare i Panorama”.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej