Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Ansvar för brandskydd på arbetsplatsen

Lagen säger att den som äger eller använder en byggnad eller andra anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd. Man ska ha utrustning för släckning av brand och livräddning. För att kunna uppnå det här krävs att organisationen har ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Det gäller alla verksamheter, oberoende av storlek.

Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig och skyddsombud är viktiga medarbetare i sammanhanget. Även övrig personal ska känna till rutiner och sitt eget ansvar i händelse av brand.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej