Pojke sitter i en trappa och tittar i sin mobiltelefon. Foto.

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas juridiska ansvar som vårdnadshavare.

Vi söker särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du det juridiska ansvaret och ser till att barnets behov blir tillgodosedda. Du kan ha barnet familjehemsplacerat hos dig, då är du även familjehem till barnet, eller så bor barnet i ett annat hem.

Ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt att få ersättning från överförmyndarkansliet för den del av uppdraget som är att vara barnets förmyndare. Socialförvaltningen ansvarar för att ge ekonomisk ersättning eller annat stöd utifrån vårdnadsdelen i uppdraget.

Överförmyndarkansliet

 

Kontakta resurs- och placeringsgruppen

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej