En vit barackbyggnad i bakgrunden, en förskolegård med lekredskap i förgrunden.

Förskolan Bondebacka

Förskolan Bondebacka ligger i den centrala delen av Motala. Förskolan har två utegårdar samt gångavstånd till Bondebackaskogen och andra närområden som besöks dagligen. Inomhus har vi varierade lärmiljöer, som utmanar och stimulerar barnen i aktivitet och lek.

Om förskolan

Förskolan Bondebacka har plats för cirka 70 barn, fördelade på två våningsplan. Vi arbetar åldersindelat med de yngsta barnen på Kotten (bottenvåningen) och de äldre barnen på Björken (övervåningen).

Under dagen arbetar vi i pedagogiska par, med två pedagoger i mindre grupper om 10-13 barn. I våra lärmiljöer på respektive våningsplan arbetar vi för att barnen ska få goda möjligheter att utvecklas inom alla områden utefter vår läroplan (LpFö 18).

Utemiljö

Utomhus har barnen tillgång till flera olika miljöer som inbjuder till lek, rörelse och utforskande. Vi har en liten gård närmast förskolan med sandlåda och klättermöjligheter. Vi har också en stor gård med klätterställning, gunga, balansgång och flera olika lekmiljöer för att stimulera till rörelse, fantasi och rollekar. Vi gör utflykter och går regelbundet upp till Bondebackaskogen och andra närmiljöer, för att erbjuda barnen en varierad utemiljö.

Kontakt

Adress:
Förskolan Bondebacka
Lasarettsgatan 17
591 35 Motala

Telefon
Björken: 072-146 19 94
Kotten: 0141-22 59 89 eller 072-143 80 56

Carina Berger Svensson
Rektor
Telefon: 0141-22 57 61 eller 070-308 01 10
E-post: carina.berger.svensson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej