Förskolan Bondebacka

Förskolan Bondebacka finns i direkt anslutning till Norra skolan. Vi har två utegårdar samt gångavstånd till Bondebackaskogen och olika lekparker. Inomhus har vi varierade lärmiljöer som utmanar och stimulerar barnen i aktivitet och lek.

Om förskolan

Förskolan Bondebacka har plats för cirka 70 barn fördelade på två våningsplan. Vi arbetar åldersindelat med de yngsta barnen på bottenvåningen och de äldre barnen på övervåningen. På respektive våningsplan kommer vi från höstterminen 2020 dela in oss i mindre grupper med cirka 10-13 barn och två pedagoger under del av dagen.  Vi samarbetar i lärmiljöerna på respektive våningsplan för att barnen ska få goda möjligheter att utvecklas inom alla områden motorisk, socialt, språkligt.

Utemiljö

Utomhus har barnen tillgång till flera olika miljöer som inbjuder till lek, rörelse och utforskande. Vi har en liten gård närmast förskolan med sandlåda och klättermöjligheter där framförallt de minsta barnen leker. Vi har också en stor gård några meter bort med klätterställning, gunga, balansgång och fler olika lekmiljöer för att stimulera till rörelse, fantasi och rollekar. Vi gör utflykter och går regelbundet upp till Bondebacka och leker i skogen.

Tillfälliga lokaler

Förskolan Bondebacka är placerad på Norra skolan fram tills att en ny permanent förskola är byggd i centrumområdet.  Arbetet med förberedelser och byggnation bedöms pågå till 2023.

Kontakt

Adress:
Förskolan Bondebacka
Lasarettsgatan 17
591 35 Motala

Telefon
Björken: 072-146 19 94
Kotten: 0141-22 59 89 eller 072-143 80 56

 

Carina Berger Svensson
Rektor
Telefon: 0141-22 57 61 eller 070-308 01 10
E-post: carina.berger.svensson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej