Riskobjekt

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön kallas för farlig verksamhet. Verksamheten ska hindra och begränsa olyckor och Motala kommun arbetar för att minska riskerna och se till att verksamheterna uppfyller sina skyldigheter.

Verksamheter där en olycka bedöms orsaka allvarliga skador på människor eller miljön kallas för farlig verksamhet. Det innebär bland annat att större krav kan ställas på verksamheten att hindra eller begränsa en sådan olycka. Motala kommun arbetar för att minska de riskerna och tillse att verksamheterna uppfyller sina skyldigheter.

Farlig verksamhet i Motala

Motala kommun har anläggningar som bedöms som farlig verksamhet. Enligt lag ska länsstyrelsen efter samråd med kommunen besluta om vilka anläggningar som enligt lagen ska bedömas som farlig verksamhet. I Motala kommun har det tagits beslut om farlig verksamhet för fyra verksamheter:

  • Isstadion, Motala kommun
  • Härseby bergtäkt, SVEVIA
  • Kolmetorp bergtäkt, NCC Industry AB

Av de här verksamheterna omfattas också bergtäkterna av Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ofta kallad Sevesolagen. Alla verksamheterna omfattas av den lägre kravnivån.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagens lägre kravnivå har tillsammans med kommunen skyldighet att ge information till allmänheten om riskerna inom sin verksamhet. Anledningen är att det hanteras ämnen som kan innebära risker för de som bor i närområdet, vid en eventuell olycka eller brand.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

I akut läge

Ring alltid 112 om det är akut.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej