Ekonomi och socialbidrag

Behöver du hjälp med din ekonomi eller vill ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag)? Söker du information om god man, förvaltare, förmyndare? Läs mer här.

Ekonomi och socialbidrag

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet för dig. Det är ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

En hand som trycker på miniräknare, som ligger på ett dokument.

Budget- och skuldrådgivning

Med budgetrådgivning kan du få hjälp att planera din ekonomi och göra en budget. En budget är en plan för dina inkomster och utgifter. Om du har svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp av en rådgivare. Rådgivaren hjälper dig att hitta lösningar och komma fram till hur du kan förändra din situation.

En yngre man som håller om en äldre kvinna.

God man, förvaltare och förmyndare

I vissa situationer i livet kan du behöva hjälp med din ekonomi, att få dina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du ansöka om god man eller förvaltare (ställföreträdare). För att du ska kunna beviljas hjälp av en god man ska du ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till ditt behov av hjälp.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (omyndig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Hör av dig till oss i god tid innan behovet uppstår. Du ansöker om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) för varje månad i förväg. Efter att du ringt vår mottagning skickas ansökningshandlingarna till dig eller fylls i vid besök som bokas om du eller vi önskar. Du når mottagningen via kommunens växel på telefonnummer 0141-22 50 00, begär ekonomimottagningen. Telefontider har vi alla dagar klockan 10.00 till 11.30, utom onsdag.

Du kan också ansöka via en e-tjänst. Mer information hittar du här.

Är du i en situation där du har stora skulder som du har mycket svårt att betala kan skuldsanering vara ett möjligt alternativ. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Skuldsanering betyder att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas. Du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år, tills skulden är betald.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med ansökan till en skuldsanering. Du kan också få hjälp med omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

Information om skulder och skuldsaneringslagen hittar du på Kronofogdens webbplats.

Du själv om du har fyllt 18 år, en nära anhörig, läkare, socialtjänst och överförmyndaren.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Har du frågor eller vill ansöka om ekonomiskt bistånd kan du kontakta socialkontorets ekonomimottagning. Förbered dig genom att ta fram information om dina inkomster och utgifter.

Kommunens växel: 0141-22 50 00

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10:00 – 11:30

E-post: socialkontoret@motala.se

Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha budget- och skuldrådgivning kontaktar du kommunens växel.

Kommunens växel: 0141-22 50 00

E-post: skuldradgivning@motala.se

Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

God man, förvaltare, förmyndare

Har du frågor kring god man, förvaltare, förmyndare kan du kontakta överförmyndarkansliet.

Telefonnummer: 0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

E-post: overformyndaren@motala.se

Besökstid:
Besök bokas vid behov på respektive ort och utifrån den enskildes önskemål om tid. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej