Adresser och namnsättning

Vi behöver veta vad olika platser heter för att kunna prata om dem. Ibland är det livsavgörande att vi är överens om vad en plats heter för att exempelvis ambulans eller räddningstjänst ska kunna hitta fram till en nödställd. Men namn har också en viktig del i vårt kulturarv och ger oss en känsla av samhörighet med vår hembygd.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att bestämma namn på gator, bostadsområden, offentliga platser och byggnader inom Motala kommun.

Riktlinjer för namngivning

Nya namn föreslås oftast av enheten för fysisk planering på samhällsbyggnadsförvaltningen, som tar fram namnförslag i samband med detaljplaner för nya områden.

Detaljplaner

Till sin hjälp har detaljplanehandläggaren en namnberedningsgrupp som består av representanter från olika delar av kommunens organisation, för att få ett brett perspektiv på namnsättningen.

Namnberedningsgruppen ska se till att de riktlinjer som finns för namnsättning i Motala kommun följs. I riktlinjerna står bland annat att i första hand ska äldre namn bevaras, för att knyta an till kulturvårds- och hembygdsintressen. Om nya namn ska skapas ska de helst följa befintliga namnkategorier. Det betyder exempelvis att om gator inom ett visst område har namn från metaller, så ska nya gator inom samma område också få namn från metaller. Det gör att det är namnet känns logiskt och är lättare att minnas.

I riktlinjerna står också att nya namn på platser bör vara lätta att uttala och skriva, att de inte ska kunna förväxlas med andra namn och om möjligt vara lokaliserande i sig självt.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad i en entré ska varje lägenhet ha ett lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret behövs för folkbokföringen och för att kunna ta fram statistik om hushåll och bostäder. Fastighetsägaren ansvarar för att föreslå lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard och kommunen fastställer det sedan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej