Skärmtak

Ett skärmtak är en enkel konstruktion som kragar ut från en byggnad. Taket ska ha sin bäring från den byggnad som den kragar ut från och ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av.

Det krävs bygglov för tillbyggnad men skärmtak till en- och tvåbostadshus är undantagna från detta krav förutsatt att det uppfyller vissa kriterier. Bygglovsbefriade skärmtak upp till max 15 m² får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

För att sätta upp ett skärmtak som är större än 15 m² behöver du oftast bygglov.

E-tjänst för ansökan

Ansök om bygglov för skärmtak via vår e-tjänst.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej