Trygg hemgång

Trygg hemgång är ett team som hjälper dig när du kommer hem från sjukhus eller en korttidsplats. Du kan få hjälp med omsorg, läkemedelshantering, hjälpmedel och träning.

Trygg hemgång-teamet består av ett team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt socialsekreterare som tillsammans med dig och dina anhöriga ser över hemmiljön och vad du bäst behöver för att kunna bo kvar hemma. Teamet kan stötta dig i hemmet i upp till 14 dagar.

De möter upp dig i hemmet när du kommer hem efter en sjukhusvistelse eller plats på korttidsboende. De ser till helheten och hjälper dig med det du behöver. Det viktiga är att du får göra det du själv klarar av att göra och på ditt sätt, i din hemmiljö. Under tiden vi utreder dina behov kan du alltid vända dig till personal från Trygg hemgång om du eller dina anhöriga har några frågor.

Ni gör upp en planering och du får den tillsyn du behöver, även nattetid om du vill det.

Vad händer sen?

I slutet av utredningstiden träffas ni hemma hos dig eller stämmer av via telefon: socialsekreterare, personal från Trygg hemgång och eventuellt personal från din blivande hemtjänstgrupp och, om du vill, dina anhöriga. Vid denna träff pratar ni tillsammans om hur det har fungerat och vilka insatser du behöver framöver.

Beslut om Trygg hemgång

När du ska åka hem från sjukhuset eller korttidsplatsen kommer du att prata med en socialsekreterare som informerar dig om Trygg hemgång. Det är socialsekreteraren som fattar beslut om Trygg hemgång.

Kostnad för Trygg hemgång

Avgiften för trygg hemgång är samma som för ordinarie hemtjänst, det vill säga 290 kronor per timme. Besök av legitimerad personal kostar 100 kronor per besök upp till max 400 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Vi tar hänsyn till hur mycket du kan betala och avgiften kan därför variera beroende på vad du har för inkomst.

Läs mer om hur avgifter inom äldreomsorgen beräknas:

Avgifter för hemtjänst, trygghetstjänster, hemsjukvård och korttidsboende

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej