Elda utomhus

Att elda ute är normalt tillåtet om inte generellt eldningsförbud råder. Men den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Eldning ska genomföras på ett säkert sätt och du får aldrig elda så att någon störs.

Anmäl eldning

Anmäl helst eldningen i förväg till ledningscentralen. Då känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Tjänsten tillhandahålls av Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG.

När får man elda?

Motala kommun följer utvecklingen avseende tolkning av den nya lagstiftningen om eldning av trädgårdsavfall. Under tiden gäller kommunens befintliga lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Motala.


I Motala kommun råder eldningsförbud i detaljplanelagt område mellan 1 maj- 1 september. För att få elda trädgårdsavfall under den tiden krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan om dispens ska vara skriftlig och komma in i god tid innan du tänkt att elda. Att söka dispens är förenat med en avgift. Det ges bara när det finns särskilda skäl.

Under resten är det tillåtet att elda om ingen störs av eldningen eller det finns risk att den orsakar hälsoproblem. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

I akut läge

Ring alltid 112 om det är akut.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej