Avgifter för äldreboende

Du som bor i permanent särskilt boende ska månadsvis betala hyra/boendeavgift, avgift för mat samt hemtjänstavgift.

Olika delar av din avgift

Hyra/boendeavgift

För bostad som omfattas av hyreslagen ska du betala hyra enligt ditt hyreskontrakt eller nyttjanderättsavtal.

Avgift för mat

För maten ska du betala 3 500 kronor/månad.

Hemtjänstavgift

Avgiften för hemtjänst är högst 2 575 kronor/månad, vilket är lika med maxtaxan enligt socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd. Avgiften justeras om maxtaxan ändras.

Din hemtjänstavgift är beroende av ditt avgiftsutrymme. Din avgift för hemtjänst blir:

  • Lika med avgiftsutrymmet, om ditt avgiftsutrymme är 1 – 2 574 kronor.
  • 2 575 kronor om ditt avgiftsutrymme är 2 575 kronor eller mer.

Kontakt Omsorg SoL, Socialkontoret

Postadress

Socialkontoret
Omsorg SoL
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej