Avgifter för äldreboende

Du som bor i permanent särskilt boende ska månadsvis betala hyra/boendeavgift, avgift för mat samt hemtjänstavgift.

Olika delar av din avgift

Hyra/boendeavgift

För bostad som omfattas av hyreslagen ska du betala hyra enligt ditt hyreskontrakt eller nyttjanderättsavtal. För bostad som inte omfattas av hyreslagen ska du betala boendeavgift med högst 55,39 procent av prisbasbeloppet per år delat med tolv, det vill säga högst 2 423 kronor/månad.

Avgift för mat

För maten ska du betala 3 200 kronor/månad.

Hemtjänstavgift

Avgiften för hemtjänst är högst 2 359 kronor/månad, vilket är lika med maxtaxan enligt socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd. Avgiften justeras om maxtaxan ändras.

Din hemtjänstavgift är beroende av ditt avgiftsutrymme. Din avgift för hemtjänst blir:

  • Lika med avgiftsutrymmet, om ditt avgiftsutrymme är 1 – 2 358 kronor.
  • 2 359 kronor om ditt avgiftsutrymme är 2 359 kronor eller mer.

Kontakt Omsorg SoL, Socialkontoret

Postadress

Socialkontoret
Omsorg SoL
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej