Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du vill bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det du vill bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

E-tjänst för ansökan om förhandsbesked

Här ansöker du om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Varför ska jag söka förhandsbesked?

Ett förhandsbesked kan vara bra när du ska bygga nytt på en obebyggd plats utanför detaljplanelagt område. Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked onödigt eftersom man redan genom detaljplanen utrett frågan om platsens lämplighet för bebyggelse.

Om du vill stycka av mark till en ny fastighet, som du avser att bygga på, kan det också vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets handläggning.

Bygglov och förhandsbesked är inte samma sak. Ett förhandsbesked är bara en lokaliseringsprövning, det vill säga en bedömning om platsen är lämplig att bygga på. Eftersom vi i förhandsbeskedet bara utreder markens lämplighet krävs det inga ritningar eller exakta detaljer om den planerade byggnadens storlek, utformning eller placering. Du kan på så sätt undvika att projektering och framtagandet av ritningar som krävs för ett bygglov görs i onödan.

Det finns inget krav på ett förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant. Om du vill kan du alltså ansöka om ett bygglov direkt utan att först ha ansökt om förhandsbesked.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej