Servicegaranti – Anhörigstöd

Anhörig- och kunskapscenter erbjuder stöd till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen, hjälper och stödjer någon som drabbats av en långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av ålder behöver omsorg och stöd. Alla som arbetar inom anhörig- och kunskapscenter har tystnadsplikt.

Vi garanterar:

Genom vår service- och värdighetsgaranti för anhörigstöd garanterar vi:

  • Du blir erbjuden ett personligt möte inom en vecka.
  • Tillsammans med dig formar vi ett anpassat stöd utifrån dina behov.
  • Du ska få vägledning om vilka möjligheter till ytterligare stöd som finns om du så önskar.

Det här behöver vi:

För att kunna ge dig det stöd du behöver vill vi att du i god tid meddelar förhinder när du har en avtalad tid för enskilt samtal eller gruppaktivitet. Du kan göra detta per telefon eller via e-post till anhorigcenter@motala.se.

Uppföljning av servicegarantin

Service- och värdighetsgarantin för anhörigstöd följs upp årligen och resultatet används för att förbättra verksamheten.

Vi följer även upp anhörigstödet särskilt genom att efter avslutad grupp eller enskilda samtal fråga dig om din upplevelse av stödet.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta anhörigstödet. Du kan också välja att kontakta chefen för anhörigstöd eller framföra dina åsikter genom att använda vårt system för hantering av synpunkter.

Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt och rätta till det.

Dokument att skriva ut

Service- och värdighetsgarantin för utskrift

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej