Solarium

Du som ska starta solarieverksamhet som riktar sig till allmänheten måste anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Du måste ha ett egenkontrollprogram som förhindrar att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan

Vår tillsyn omfattar kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att sola huden brun, och som upplåts till allmänheten. Tillsynens mål är att successivt bidra till en förbättring av strålsäkerheten på dessa solarier. Förbättringen uppnås genom att miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar verksamheterna, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärendena tills åtgärderna är genomförda.

Endast moderna solarier får användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. Tänk på att det är förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Som solarieägaren behöver du säkerställa att kunden har fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID-handling, eller att du har en teknisk lösning som ser till att endast personer över 18 år får tillträde till ett solariebås.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej