stor gul skolbyggnad med många fönster. i förgrunden asfalterad skolgård

Bergvallaskolan

Bergvallaskolan är en F-6-skola med två fritidsavdelningar. Bergvallaskolan ligger i natursköna Borensberg med skogen och naturen som närmsta granne. I anslutning till skolgården ligger en multiarena som eleverna nyttjar flitigt året om.

Om skolan

Bergvallaskolan har väl utbildade lärare med lång erfarenhet. Det finns utbildad personal i alla ämnen. Måluppfyllelsen är hög och skolan arbetar aktivt för att alla ska nå målen. Skolan har goda rutiner när det gäller elever med behov av särskilt stöd och med elevhälsan.

Skolan har en fantastisk utemiljö som vi använder varje rast och i undervisningen och på fritids. Fritidspersonalen har rastaktiviteter fyra dagar i veckan. Eleverna kan låna lekmaterial samt vara i skogen och leka. Bredvid skolan finns en näridrottsplats som vi utnyttjar flitigt sommar som vinter. På vintern är banan spolad till glädje för våra elever.

Vi arbetar med teman varje år, detta sker då i åldersblandade grupper. De senaste årens tema har varit ansvar och respekt, de fyra elementen, digitalisering och digitalt skapande. En del teman utmynnar i någon form av vernissage där föräldrarna bjuds in till skolan.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Bergvallaskolan

Telefon

0141-22 58 82

Adress

Skolgatan 5
591 76 Borensberg

Fritids

Storfritids: 0141-22 58 26
Lillfritids: 0141-22 58 73

Rektor

Anita Majava
E-post: anita.majava@motala.se
Telefon: 0141-22 58 70

Skoladministratör

Jessica Andersson
Telefon: 0141-22 25 66
E-post: jessica.a.andersson@motala.se

Skolsköterska

Eva-Lena Berg
Telefon: 0141-22 38 57
E-post: eva-lena.berg@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej