två barn som leker intill vattnet.

Renhållningsordningen består av avfallsplan, föreskrifter för behandling av avfall och miljöbedömning. Den gäller för både Motala och Vadstena kommuner eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsnämnd. Här kan du ta del av alla dokument.

Avfallsplan 2018–2021 för Motala och Vadstena kommuner

Hållbar resurshantering och förebyggande av avfall

Avfallsplan 2018–2021 - utskriftsvänlig version