Gatubelysning

Anmäl gatubelysning som inte fungerar via synpunktssystemet. Den trasiga lampan åtgärdas direkt om det är avgörande för trafiksäkerheten, eller annars vid nästa ordinarie servicerunda.

Anmäl trasiga lampor

Använd vårt system för synpunktshantering för att anmäla gatubelysning som inte fungerar.

I Motala kommun finns cirka 9 000 kommunala gatlampor. Det huvudsakliga syftet är att öka trafiksäkerhet och trygghet. Det är detta som avgör var lyktstolparna är placerade.

Trasiga gatlampor

metallplatta med siffror
När du tipsar om trasig gatubelysning är vi tacksamma om du anger lampans ID-nummer, som du kan se en bit upp på lyktstolpen.

Belysningen sköts av Vattenfall. De åker runt fyra gånger per år och tittar till alla belysningspunkter, det kallas för rondering. Då byter man ut trasiga lampor eller gör annan service som behövs.

Det kan alltså dröja flera månader innan Vattenfall upptäcker en trasig gatlampa, om de inte får reda på det på annat sätt. Därför vill vi gärna ha hjälp av allmänheten att felanmäla belysning som inte fungerar, och helst vill vi då veta stolpens id-nummer. Det sitter cirka 150 centimeter upp på lyktstolpen. Det underlättar för oss att identifiera vilken lampa det är som är trasig.

En trasig lampa, som inte är avgörande för trafiksäkerheten, byts normalt inte ut förrän vid nästa ordinarie servicerunda. Detta för att hushålla med kommunens resurser.

Riktlinjer för gatubelysning

Enligt kommunens beslutade policy för gatubelysning ska kommunen stå för gatubelysning när vi äger vägen. Även vägar som ägs av någon annan än kommunen, exempelvis Trafikverket, kan få kommunal gatubelysning om vissa kriterier är uppfyllda:

  • Etablerad plats för på- och avstigning för skolskjuts.
  • Gång- och cykelstråk till och från skolan som regelbundet används av ett flertal barn.
  • Gång- och cykelstråk utefter allmän eller enskild väg som regelbundet används av ett flertal människor.
  • Tätbebyggt område enligt Statistiska centralbyråns definition.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej