Rökfria miljöer

Du som driver en verksamhet med offentliga lokaler är skyldig att se till att rökning inte förekommer inne i lokalen eller i nära anslutning till den. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör kontroller för att se till att rökförbudet efterlevs.

Detta omfattas av rökförbudet

Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer.

Rökförbud gäller exempelvis på:

  • lekplatser
  • idrottsanläggningar
  • perronger
  • uteserveringar
  • restauranger
  • samlingslokaler
  • skolor

Rökförbudet omfattar fler produkter än bara tobak. Det är även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och att använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej