Parkering

Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller för dig som vill parkera bilen i Motala kommun. På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringsplatser för bil, husbil, mc och för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringskarta

På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringar för bil, husbil, motorcykel och rörelsehindrade. Du kan se hur länge du får parkera på de kommunala parkeringarna och vad det kostar. 

Ny parkeringstaxa under 2023

Justering av parkeringstaxan görs löpande under året. Informationsskyltar  sätts upp på de platser som tidigare varit avgiftsfria innan avgift börjas tas ut. Likaså justeras informationen om priser i app och på parkeringsautomater successivt.

Här får du parkera

Kommunen har anlagda parkeringsplatser i framför allt centrum och Varamonområdet, men även i anslutning till andra besöksmål. Inom dessa områden får du bara parkera på platser som är markerade med P-skylt och du får då betala en avgift som kan variera beroende på vilken parkering du nyttjar. På parkeringskartan kan du se alla parkeringar och vad de kostar.

Det finns dessutom privata parkeringar. Observera att de privata parkeringarna kan ha andra taxor och begränsningar om vad kommunen har. Det framgår av skyltar på platsen. Även dessa finns med på parkeringskartan.

Generellt är det tillåtet att kostnadsfritt stå parkerad 24 timmar i följd på gatorna, om inget annat anges på skyltar. Det finns dock vissa undantag där vi tar ut en taxa, så följ alltid skyltarna på platsen. På helger finns ingen tidsbegränsning på gator som saknar skyltning om parkering.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej