Parkering

Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller för dig som vill parkera bilen i Motala kommun. På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringsplatser för bil, husbil, mc och för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringskarta

På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringar för bil, husbil, motorcykel och rörelsehindrade. Du kan se hur länge du får parkera på de kommunala parkeringarna och vad det kostar. 

Här får du parkera

Inom Motala kommun är det tillåtet att stå parkerad 24 timmar i följd på gatorna. Det finns dock vissa undantag, så följ alltid skyltarna på platsen.

Parkera i centrum

Ett exempel är Motala centrum som ligger inom en zon med förbud att parkera fordon. Detta innebär att det bara är tillåtet att parkera på platser markerade med P-skylt inom zonen. Men det finns gott om kommunala parkeringar i centrum, och det finns dessutom privata aktörer. På vår parkeringskarta, som du hittar här ovan, kan du se både kommunens och privata parkeringar.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej