Fritidshem

Fritidshem, det som ofta kallas fritids, finns på kommunens grundskolor. Du får ha ditt barn på fritidshemmet före och efter skoltid om du arbetar eller studerar. Hur mycket du som vårdnadshavare ska betala beräknas utifrån hur mycket du tjänar och därför behöver du lämna in uppgift om din inkomst till kommunen.

Vem får gå på fritidshem?

Kommunen erbjuder fritidshem från att barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

När du studerar eller arbetar har du rätt att ha ditt barn på fritidshem. Barnet får även vara på fritidshemmet den tiden som behövs för att du ska kunna ta dig till och från ditt arbete eller din skola. Du lämnar barnets schema för fritidstider genom att använda vår app IST home skola.

App för förskola och fritidshem

Förälder som är arbetslös eller föräldraledig

Barn till föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till plats i fritidshem.

Om du är arbetssökande kan du få en tillfällig placering på fritidshem om det behövs för att du ska kunna gå på Arbetsförmedlingens kurser. Dagplaceringen kostar 50 kronor per dag och beviljas för högst fem dagar per månad.

Vid sjukdom

Har du arbete och blir sjukskriven eller har graviditetspenning har du rätt att behålla barnets fritidshemsplats med vistelsetid enligt ordinarie schema. Detsamma gäller om du är hemma med ett syskon som är sjukt. Vid längre sjukperiod krävs särskild prövning av bildningsförvaltningen. För arbetssökande som blir sjukskrivna gäller 15 timmar per vecka.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Kontakt med fritidshemmet

Kontaktuppgifter till fritidshemmen hittar du på respektive skolas hemsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej