Gråbrun byggnad med fasadtext Mariebergsskolan. Foto.

Mariebergsskolan

Mariebergsskolan ligger i stadsdelen Marieberg nära Varamon och har verksamhet för årskurs F-9 samt grundsärskolan.

Om skolan

Mariebergsskolan årskurs F-9 är en inkluderande skola för alla. Elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare och en plats där vi ställer upp för varandra.

Målet med verksamheten är att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan ska vara en plats som känns spännande och utmanande att gå till.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Mariebergsskolan
E-post:
mariebergsskolan@motala.se
Telefon: 0141-22 56 42 eller 0141-21 50 60

Adress:
Mariebergsgatan 1
591 72 Motala

Fritids
Findus (förskoleklass): 072-700 06 30
Laban (årskurs 1): 070-221 81 30
Nisse (årskurs 2-6): 070-609 79 84
Snobben: 070-275 08 80

Annethe Hanning
Rektor F-3 + fritids
Telefon: 0141-22 54 69
Mobil: 076-696 67 26
E-post: annette.hanning@motala.se

Anna Malmgren
Rektor 4-6 + grundsärskola
Telefon: 0141-22 55 88
E-post: anna.malmgren@motala.se

Helena Mellberg
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 44
E-post: helena.mellberg@motala.se

Kristina Bjersér
Rektor grundsärskola
Telefon: 0141-22 59 83
E-post: kristina.bjerser@motala.se

Lena Sandsjoe Karlsson
Skoladministratör F-6
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Cariann Nyberg
Skoladministratör 7-9 och grundsärskolan
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Helena Bäckman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 56
E-post: helena.beckman@motala.se

Maria Hoffstedt
Skolsköterska för låg- och mellanstadiet och grundsärskolan ämnen 1-3
Telefon: 0141-225871
E-post: maria.hoffstedt@motala.se

Camilla Muhr
Skolsköterska för högstadiet samt grundsärskolan ämnen 4-9 och ämnesområden 1-9
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej