Gråbrun byggnad med fasadtext Mariebergsskolan. Foto.

Mariebergsskolan

Mariebergsskolan ligger i stadsdelen Marieberg nära Varamon och har verksamhet för årskurs F–9 samt anpassade grundskolan.

Om skolan

Mariebergsskolan är en inkluderande skola för alla. Grundskolan är treparallellig. Elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade medarbetare och en plats där vi visar ömsesidig respekt för varandra.

Målet med verksamheten är att alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling som en grund för fortsatt utbildning. Detta når vi genom ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan ska vara en plats som känns trygg och utvecklande.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Mariebergsskolan

Adress

Mariebergsgatan 1
591 72 Motala

Fritids

Findus (förskoleklass): 072-700 06 30
Laban: 070-221 81 30
Nisse: 070-609 79 84
Snobben (anpassad grundskola): 070-275 08 80

Rektor F-3 + fritids

Annethe Hanning
Telefon: 0141-22 54 69
Mobil: 076-696 67 26
E-post: annette.hanning@motala.se

Rektor 4-6

Anna Malmgren
Telefon: 0141-22 55 88
E-post: anna.malmgren@motala.se

Rektor 7-9

Helena Mellberg
Telefon: 0141-22 56 44
E-post: helena.mellberg@motala.se

Rektorer anpassad grundskola

Mohammed Alhabib
Telefon: 0141-22 87 94
E-post: mohammed.alhabib@motala.se

Erika Forsgren Saliba
Telefon:
0141-22 58 79
E-post:
erika.forsgren.saliba@motala.se

Skoladministratör F-6

Lena Sandsjoe Karlsson
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Skoladministratör 7-9 och anpassad grundskola

Cariann Nyberg
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Studie- och yrkesvägledare

Helena Bäckman
Telefon: 0141-22 56 56
E-post: helena.beckman@motala.se

Skolsköterska för låg- och mellanstadiet

Sandra Georges
Telefon: 0141-22 58 71
E-post: sandra.georges@motala.se

Skolsköterska för högstadiet och anpassad skola

Elin Johansson
Telefon: 0141-22 34 88
E-post: elin.d.johansson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej