Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut som kommunen fattat om du tycker att det är felaktigt. Allmänna beslut kan du överklaga genom laglighetsprövning, och beslut som rör dig personligen genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Om du som kommunmedborgare anser att det inte har gått lagligt till när ett beslut fattats, eller om kommunen har beslutat om något den inte har gått rätt till, kan du överklaga det. Detta kallas för laglighetsprövning. Förvaltningsrätten prövar om beslutet är rätt fattat i förhållande till kommunallagen. Det är inte innehållet i beslutet som prövas. Om Förvaltningsrätten godkänner överklagandet upphävs beslutet och kommunen måste fatta ett nytt beslut.

Om du vill överklaga ett beslut på det här sättet ska du göra det skriftligt till Förvaltningsrätten.

Postadress:
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Förklara vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Det gäller från den dagen då protokollet, som innehåller beslutet, anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Läs mer på kommunens anslagstavla:

Anslagstavla, officiell

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av det.

Det framgår av beslutet eller bifogad besvärshänvisning hur du ska göra för att överklaga och vart du ska skicka överklagandet. Följ instruktionerna där.

Normalt sett ska du ange följande uppgifter:

  • vilket beslut som överklagas
  • vad du vill ha ändrat
  • skälen för ändring
  • vad du heter
  • dina kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till kommunen.

Postadress:
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej