Förskolan Skogsgläntan

Förskolan Skogsgläntan ligger nära skog och natur. Vår stora gård erbjuder en varierande utemiljö som främjar lek, fantasi och motoriska färdigheter. Vi har en flexibel innemiljö som följer barnets utveckling, tankar och intressen.

Om förskolan

Förskolan Skogsgläntan har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år. Vi har två hemvister Vitsippan och Blåsippan.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Kontakt

Adress:
Förskolan Skogsgläntan
Granitvägen 61
591 50 Motala

Telefon:
Blåsippan: 072-145 49 37
Vitsippan: 072-145 49 36
Det går även bra att skicka SMS till hemvisterna.

Erica Rylander
Rektor
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej