Förskoleklass

Alla barn som fyller sex år under året ska gå i förskoleklass. Barnen går i skolan fem timmar per dag.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform och ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra.

Syftet med förskoleklassen är att stimulera varje elevs utveckling och lärande. De ska förberedas för fortsatt utbildning. Förskoleklass har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Verksamheten har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

Från sex års ålder börjar elever i förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar under ett läsår.

Alla föräldrar som har barn som kan börja förskoleklass får information om den skola där barnet erbjuds en plats. Placeringen grundar sig normalt på det upptagningsområde barnet bor i. Du kan välja en annan skola för ditt barn.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej