Ansökan och avgifter för bygglov och andra åtgärder

Här hittar du information om hur du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov alternativt göra anmälan. Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan till oss så krävs en del förberedelser med olika ritningar och handlingar. En ansökan eller anmälan är förenat med en avgift som bestäms av kommunfullmäktige.

Lov- och anmälningspliktiga åtgärder - ansökan

Här hittar du blanketter för bygglovsansökan och de bilagor som kan behöva bifogas.

Ansökan eller anmälan?

Ansöka ska du göra om det gäller något av följande:

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov.

Anmäla ska du göra om det gäller en åtgärd som du inte behöver lov för, men som enligt lag ska anmälas till kommunen.

Blanketter för ansökan/anmälan

Här hittar du relevanta blanketter för din ansökan:

Lov- och anmälningspliktiga åtgärder – ansökan

Vi håller på och utvecklar en e-tjänst för bygglovsansökan, så för tillfället erbjuds bara ansökan på blankett. Du skickar in den via e-post till bygglov@motala.se. Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.

Om du föredrar att skriva ut blanketten och skicka in ansökan/anmälan via post skickar du till:

Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Ansökningshandlingar

Om du endast ska skicka in ansökan och handlingar via e-post, använd adressen bygglov@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej