Ansökan och avgifter för bygglov och andra åtgärder

Du kan ansöka om bygglov eller göra anmälan genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skicka in via e-post eller vanlig post. Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan till oss så krävs en del förberedelser med olika ritningar och handlingar. En ansökan eller anmälan är förenat med en avgift. Avgiften beräknas enligt en fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Blanketter och ansökan/anmälan

Under rubriken Bygga nytt, ändra eller eller riva i Självservice hittar du de blanketter som du kan behöva för att ansöka om bygglov eller anmäla lovfria åtgärder. Du kan antingen fylla i blanketterna digitalt eller skriva ut dem.

Ansökan om bygglov eller anmälan av lovfri åtgärd

Du kan skicka in din ansökan eller din anmälan på olika sätt. Använd gärna vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst Ansökan om bygglov/anmälan. I e-tjänsten kan du fylla i relevanta uppgifter och bifoga handlingar.

Du kan också fylla i blanketten Ansökan om bygglov / anmälan (PDF, 385 kB). Du kan skicka in blanketten via e-post bygglov@motala.se, ange då fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.

Om du föredrar att skriva ut blanketten och skicka in ansökan/anmälan via post skickar du till:

Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

Frågeformulär

Om du inte fick svar på din fråga av informationen på hemsidan kan du ställa din fråga i formuläret nedan.

Till frågeformuläret

Ansökningshandlingar

Om du ska skicka in ansökan och handlingar via e-post, använd adressen bygglov@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej