Ansökan och avgifter för bygglov och andra åtgärder

Du kan ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov alternativt göra anmälan genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skicka in via e-post eller vanlig post. Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan till oss så krävs en del förberedelser med olika ritningar och handlingar. En ansökan eller anmälan är förenat med en avgift. Avgiften beräknas enligt en fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Lov- och anmälningspliktiga åtgärder - ansökan

Här hittar du vår e-tjänst för bygglovsansökan och blanketter för de bilagor som kan behöva bifogas.

Skicka in ansökan eller anmälan

Du kan skicka in din ansökan eller din anmälan på olika sätt.

Ansöka ska du göra om det gäller något av följande:

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov

Anmäla ska du göra om det gäller en åtgärd som du inte behöver lov för, men som enligt lag ska anmälas till kommunen.

E-tjänst och blanketter

Använd gärna vår e-tjänst:

Lov- och anmälningspliktiga åtgärder – ansökan

I e-tjänsten hittar du också relevanta blanketter som kan behöva bifogas din ansökan.

Du kan också ladda ner och göra din ansökan på blankett om du vill, blanketten hittar du i PDF-format i e-tjänsten. Du skickar in den via e-post till bygglov@motala.se. Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.

Om du föredrar att skriva ut blanketten och skicka in ansökan/anmälan via post skickar du till:

Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

Ansökningshandlingar

Om du ska skicka in ansökan och handlingar via e-post, använd adressen: bygglov@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej