Äldre kvinnor sitter i soffa med en skötare på ett vårdboende.

Motala kommun erbjuder olika former av omsorg och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov och din livssituation. Här hittar du information om omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Du hittar vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ansöker om stöd och hjälp.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få försörjningsstöd.

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare ser till att den hjälpbehövandes rättigheter tillvaratas. Denne hjälper till med saker som personen i fråga själv inte klarar av.

Äldre

Du som är äldre än 65 år ska kunna få det stöd som du behöver genom äldreomsorgen. Du ska ha möjlighet att kunna bo kvar i ditt hem så länge du vill.