Omsorg och hjälp

Vi erbjuder olika former av omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på behov och livssituation. Även anhöriga har rätt till stöd.

Nyheter

Byte av hiss i polishuset – God man/förvaltare

24 september, 2021
Om du har tänkt att besöka överförmyndarkansliet vill vi informera om att...

Det här gäller från och med 29 september

22 september, 2021
Nu är det en vecka kvar tills många restriktioner tas bort. Vad...

”Vi jobbar för att få våldet att upphöra”

21 september, 2021
Motala kommun har ett ansvar att ta ett helhetsgrepp när det förekommer...

Välkommen till stödgrupper för barn och unga

15 september, 2021
Är du mellan 7 och 18 år? Har du det stökigt hemma?...

Söka fond/stiftelse? – God man/förvaltare

6 september, 2021
Har du undersökt möjligheten till att ansöka om medel från fonder/stiftelser för...