Äldre kvinnor sitter i soffa med en skötare på ett vårdboende.

Motala kommun erbjuder olika former av omsorg och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov och din livssituation. Här hittar du information om omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Du hittar vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ansöker om stöd och hjälp.

Läs mer

Vanhuksia

Äldreomsorg och senior

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Motala kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Stöd till familj, barn och ungdom

Bråk, missbruk eller våld. Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Rullstolsburen kvinna ute på ett blommande fält.

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Motala kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Barn och unga

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Läs mer om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Till stöd för barn och unga