Omsorg och hjälp

Vi erbjuder olika former av omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på behov och livssituation. Även anhöriga har rätt till stöd.

Nyheter

Granskningsläge – Information till god man/förvaltare

6 maj, 2021
Den 6 maj 2021 har överförmyndarkansliet granskat 76 % av årsräkningarna för...

Motala kommun stödjer Grannsamverkan

5 maj, 2021
Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, Polisen och Brottsförebyggande rådet i Motala....

Personlig lockdown gäller även på kommunens boenden

4 maj, 2021
Region Östergötland uppmanar till personlig lockdown under två veckor. Det är viktigt...

Fler gymnasieelever får fjärrundervisning veckorna 18-19

3 maj, 2021
Smittspridningen är fortsatt hög i Östergötland. Därför har bildningsnämnden i samråd med...

Regionen uppmanar till personlig lockdown

30 april, 2021
Region Östergötland valde under fredagen 30 april att uppmana alla invånare till...