Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns informationen om exempelvis vem som äger en fastighet, hur stor den är eller om det finns några rättigheter som belastar fastigheten. Om du vill ha information om fastigheter kan du kontakta lantmäterimyndigheten eller använda någon av det statliga Lantmäteriet e-tjänster.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej