Bada säkert

Motala kommun arbetar för att skapa säkra och trygga miljöer nära vatten. Ett steg i arbetet är att på våra allmänna badplatser tillgängliggöra information om hur vi är en vattensäker kommun.

I Motala kommun omges vi av vatten åt alla håll. Våra vackra insjöar, Motala ström och Göta kanal är några exempel på varför platsen Motala har blivit Östergötlands sjöstad. Motala kommuns ambition är att du som bor här eller kommer hit som besökare ska kunna bada säkert och tryggt vid våra badplatser. Vi har exempelvis hjärtstartare på många platser och lånar ut flytvästar till dig som ska ut på böljan blå.

Sjötrafiken, inklusive vattenskotrar, regleras utifrån lokala ordningsregler enligt Länsstyrelsen i Östergötlands föreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fartyg. Du kan ta del av våra ordningsföreskrifter här på hemsidan:

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun (PDF, 3,5 MB)

Tillsyn och provtagningar

Vi tar regelbundna prover på badvattnet vid de allmänna baden under badsäsongen. Resultatet läggs in på havs- och vattenmyndighetens hemsida:

Havs- och vattenmyndighetens webbsida ”Badplatsen”

Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn över badplatserna för att se till att vattnet håller bra kvalitet. Kontakta oss via kommunens servicecenter.

 

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej