Avloppsvatten från företag

Verksamheter med vattenutsläpp finns inom de flesta branscher. Avloppsvatten från dessa kan behöva samlas upp eller renas ytterligare innan det eventuellt kan släppas ut i avloppsnätet. Här får du mer information om ditt ansvar som företagare.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Avloppsvatten från industrier får inte släppas ut i avloppsnätet om det innehåller skadliga ämnen. De försämrar reningen i reningsverken och kan vara skadliga för miljön om de kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Om dessa ämnen finns kvar i slammet, som bildas som restprodukt på reningsverken, förhindrar de att detta kan användas som växtnäring.

Verksamheten Vatten och avfall är huvudman för ledningsnätet i Motala och Vadstena kommuner.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej