Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Verksamhetsavfall kräver rätt dokumentation

Publicerad: 15 januari, 2021
Ny lagstiftning ställer högre krav på spårbarhet av farligt avfall. Det här innebär att företagare som lämnar farligt avfall även måste lämna dokumentation till personalen på återvinningscentralen eller vid avfallsanläggningen....
Hand med penna som fyller i en blankett

Kom ihåg att lämna årsräkning före 1 mars

Publicerad: 15 januari, 2021
Snart är det 1 mars. Då ska du som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare eller särskild förordnad förmyndare) ha lämnat in en årsräkning för 2020. Du som beviljats lättnader i...
Bilden visar människor som sitter på en uteservering en solig dag.

Riktlinjer för uteserveringar i Motala centrum ska ge mer tillgänglig och trivsam stadsmiljö

Publicerad: 15 januari, 2021
Motala står inför stora förändringar och ett utvecklingsprogram för centrum håller på att tas fram. Detta tillsammans med förändrade riktlinjer för uteserveringar i centrum är viktiga delar i arbetet med...
iPhone

Använder du som god man/förvaltare huvudmannens personliga säkerhetsdosa eller BankID?

Publicerad: 14 januari, 2021
Säkerhetsdosa och BankID är id-handlingar som kan liknas vid pass eller körkort och får aldrig användas av någon annan. Använder du som god man/förvaltare huvudmannens personliga säkerhetsdosa eller BankID för...
två händer och en flaska med handsprit

Grundskolan arbetar för att minska smittspridningen

Publicerad: 13 januari, 2021
På Motala kommuns grundskolor bedrivs undervisningen förnärvarande på plats. För att skapa en trygg och säker skolverksamhet trots pandemin arbetar skolorna aktivt och tillsammans för att genomföra åtgärder för minskad...
Bilden visar en del av Lokverkstan med en byggnadsställning utanpå fasaden.

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

Publicerad: 12 januari, 2021
Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla Motala Verkstad (GMV) bland annat med inriktning att området ska kunna innehålla bostäder. Bostäder inom GMV kräver både...
Bilden visar vägarbetsskyltar på en snöig väg.

VA-arbete i Borenshult – Borensvägen stängd för trafik 14 januari

Publicerad: 11 januari, 2021
Kommunen har nu i januari startat ett arbete med att uppgradera VA-anläggningen i Borenshult. Torsdagen 14 januari behöver Borensvägen stängas helt för genomfartstrafik. Nya VA-rör Nya vatten- och avloppsrör ska...
Vägarbetsskyltar placeras ut av två personer i varselkläder.

Tillfällig avstängning av tunneln för gång-, cykel- och mopedväg under Metallvägen

Publicerad: 11 januari, 2021
I cirka 2 dagar, någon gång under perioden 13-31 januari, stängs tunneln som går under Metallvägen och som är en förlängning av gång-, cykel- och mopedväg längs med Lasarettsgatan för...

Årets taxor för vatten och avfall

Publicerad: 8 januari, 2021
Beslutade vatten- och avfallstaxor för det här året finns nu tillgängliga på den här hemsidan. Inför varje år tas politiska beslut för de tjänster som kommunen ger vad gäller vatten...
Bilden visar en lärare som undervisar och pekar på en whiteboard. Ryggar på elever syns i förgrunden.

Regeringen ger möjlighet till fjärr- och distansutbildning för högstadieskolor

Publicerad: 7 januari, 2021
Måndag 11/1 2021 tar regeringen beslut om att ge möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning även i högstadiet. Detta är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridningen. Motalas grundskolor välkomnar...
tjej som spelar teater

Dags att söka kulturstipendier 2021

Publicerad: 7 januari, 2021
Utövar du någon form av kultur? Då ska du ta chansen att söka Motala kommuns tre olika stipendier inom kulturområdet – Kulturstipendium, Musikstipendium och Utvecklingsstipendium. Den 6 februari är sista...
Illustration av coronavirus i blå nyanser

Covid-19: Det här gäller i januari

Publicerad: 4 januari, 2021
Alla måste hjälpa till att minska smittspridningen. Det har gällt vid jul- och nyårsfirande och det gäller fortsatt in i januari. Motala kommun håller bara öppet de allra mest grundläggande...