Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden inrättas för att ge förekomsterna av dricksvatten ett utökat skydd. Syftet är att tillgången till råvatten ska säkras i flera generationer framåt. Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta SOS Alarm 112.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Exempel kan vara hantering av brandfarliga vätskor, oljecisterner och spridning av bekämpningsmedel.

Olycka inom vattenskyddsområde

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde, måste räddningstjänsten alltid larmas så att området blir sanerat.

SOS alarm når du på telefonnummer 112.

Kontakt

Tillsyn av vattenskyddsområden

Servicecenter
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Planering av vattenskyddsområden

Joakim Vollmer
Processingenjör
Telefon:
0141-22 58 92
E-post: joakim.vollmer@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej