Förskolan Parken

Utbildningen på Förskolan Parken sker främst i utomhus. Vi utnyttjar närheten till Bondebacka och grönområden i vår närmiljö för att få möjlighet till lek och lärande i flera olika miljöer.

Om förskolan

Förskolan Parken är belägen i de centrala delarna av Motala. Förskolan har tre barngrupper, två grupper för yngre barn och en för äldre. Förskolan samarbetar mellan grupperna och arbetar i mindre gruppkonstellationer flera dagar i veckan för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Det finns två gårdar som erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

Vi har också två utvecklingsledare som tillsammans med rektor ansvarar för att utveckla och driva kvaliteten inom utbildningen framåt.

Förskolan har egen kock som tillagar större delen av maten från grunden.

Kontakt

Adress

Förskolan Parken
Duvedalsgatan 17
591 60 Motala

Rektor

Anna Karmskog
Telefon: 0141-22 25 92 eller 072-511 87 35
E-post: anna.karmskog@motala.se

Telefon

Björken: 070-658 86 18
Lönnen: 072-589 04 30
Linden: 072-726 86 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej