Fukt och mögel

För hög luftfuktighet i bostaden kan öka risken för mögel. Det innebär en risk för din hälsa. Har du problem med fukt eller mögel i din lägenhet ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Vi vistas en stor del av våra liv inomhus. Ett bra inomhusklimat är därför viktigt för att vi ska må bra. Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka.

Tecken på fukt- och mögelskador

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Fukt- och mögelskador uppstår ofta i badrum och andra våtutrymmen, framförallt eftersom mögel trivs i fuktiga miljöer.

Vad kan du göra?

Upplever du problem i bostaden så felanmäl i första hand till din fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Anmäl till kommunen

Om du och fastighetsägaren/föreningen inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer klagomålet och kan ge dig rätt. Fastighetsägaren/föreningen måste då åtgärda problemet.

Det kan också vara så att miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att ytterligare åtgärder inte kan krävas.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej