låg röd byggnad i trä med grönytor och lekredskap framför

Förskolan Myran

Förskolan Myran ligger mitt i bostadsområdet Charlottenborg. Vi har nära till skolan, skogen och vacker natur och en stor del av utbildningen sker utomhus.

Om förskolan

Förskolan Myran ligger i vacker miljö med närhet till skog och natur. Det innebär att utbildningen bedrivs både på förskolan och i naturmiljöer i närheten.  På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter.

Vi strävar efter att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar så att omsorg och lärande bildar en helhet. Barnen ska känna trygghet så att de sedan kan utmanas vidare i sin utveckling och sitt lärande.

Barnens rätt till delaktighet och inflytande ligger som grund för den undervisning som bedrivs på förskolan. De intressen och behov som barnen på olika sätt ger uttryck för avgör hur miljöer utformas och utbildningen planeras. Barn får möjlighet att utforska och lära nytt om olika temaområden  tillsammans med personal. Personalen stimulerar och utmanar barnens lärande i syfte att främja en livslång lust att lära.

Kontakt

Adress

Förskolan Myran
Lustigkullevägen 45
591 45 Motala

Telefon

Snigeln: 0141-22 54 35
Biet: 0141-22 54 37
Ugglan: 0141-22 54 36
Igelkotten: 0141-22 54 38

Rektor

Maria Persson
Telefon: 0141-22 25 82
E-post: maria.f.persson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej