Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver webbplatsens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här får du information om hur du kan lämna synpunkter och få hjälp vid bristande tillgänglighet.

Motala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur motala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Externa system

En tillgänglighetsredogörelse för förtroendemannaregistret, Troman publik, finns också publicerad.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej