Lantmäteri, fastigheter och kartor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastigheter är jord och skiljs åt av fastighetsgränser. Varje fastighet har en fastighetsbeteckning. Till en fastighet kan höra en eller flera byggnader.

Lantmäterienheten i Motala kommun har en kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att ändra din fastighet, bilda rättigheter eller bilda gemensamhetsanläggningar i en lantmäteriförrättning. Vi bildar även samfällighetsföreningar.

Behöver du information ur Fastighetsregistret om din fastighet kan du kontakta oss. Nya adresser och lägenhetsnummer samt ändringar i adress- och lägenhetsregistret registreras av oss. Via lantmäterienheten kan du även få hjälp med med olika typer av mätning och kartor.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej