Skötsel av gräsytor

Kommunens gräsytor klipps olika ofta beroende på placering och användning. Utifrån det delas ytorna in i olika skötselklasser. I kartan kan du se hur de olika ytorna klassas. Vad de olika skötselklasserna innebär kan du läsa mer om nedan.

Gräskarta

I kartan kan du se kommunens gräsytor och hur de sköts.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej