Personantal i publika lokaler

Du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet ansvarar för att det ska gå lätt att utrymma en byggnad i händelse av brand. Här hittar du vägledning i vad du måste tänka på beroende på hur många personer som samlas.

Det finns många faktorer som avgör hur många personer som får vistas i en lokal. Vid en brand eller annan oönskad händelse ska alla kunna utrymma tillräckligt snabbt och säkert från byggnaden. Därför kan de tekniska förutsättningarna begränsa hur många som samtidigt får vistas i byggnaden. Det är dessutom viktigt att du har rutiner och instruktioner för att genomföra en säker utrymning och att du som arrangör ser till att tillåtet personantal inte överskrids.

Observera även att det maximala personantalet generellt inte har några undantagstillfällen. Ni får alltså inte ta in fler personer än det tillåtna ens vid enstaka tillfällen.

Som en tumregel får max 2,5 personer per kvadratmeter vistas i en lokal. Men för det sammanlagda personantalet kan inte lokalens alla ytor för räknas in. Toaletter, personalutrymmen, ytor med bordsservering, garderober eller andra ytor där det inte är möjligt eller rimligt att gäster vistas ska inte räknas in.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej