Motala kommunala pensionärsråd

Motala kommunala pensionärsråd är ett forum där kommunen kan ta till vara pensionärernas erfarenheter och synpunkter. I pensionärsrådet informerar kommunen om resurser och samverkar med pensionärsorganisationerna i planering av service, vård, omsorg och andra insatser för äldre som handhas eller påverkas av kommunen.

Pensionärsrådets uppdrag

Rådet kan avge yttranden i frågor som särskilt rör pensionärer och medverka vid information till målgruppen. Pensionärsrådet har minst fyra sammanträden per år.

De pensionärsorganisationer som är representerade i regeringens pensionärskommitté och som har verksamhet i kommunen utser nio ledamöter. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och socialnämnden utser en ledamot.

Pensionärsrådet får sekreterarstöd och grundläggande administrativ service från socialförvaltningen. Berörda tjänstepersoner från socialförvaltningen och andra aktuella förvaltningar deltar vid rådets sammanträden.

Kontakt

Ordförande

Marcus Lejonqvist
E-post: marcus.lejonqvist@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej