Föreningsbidrag inom det sociala området

Motala kommun stöttar föreningar som arbetar med att förebygga sociala problem eller bedriver verksamhet för människor med sociala problem.

Ansökan

Här kan du ladda hem blankett för ansökan. Tänk på att du behöver skriva ut blanketten så att den kan undertecknas av ordförande och en annan ledamot i föreningens styrelse.

Verksamheter som kan få bidrag

  • Verksamheter med frivilligt arbete inom det sociala området. Exempelvis föreningar för människor med sociala problem eller intresseföreningar för medlemmar som utför samhälleliga uppdrag.
  • Pensionärsföreningar.
  • Föreningar med personer med funktionsnedsättning.
  • Samlingslokaler för äldre – bidrag för lokaler och driftskostnader.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej