Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning som främst fokuserar på naturvetenskap, men också på samhällskunskap och humaniora. Det är en bred, studieförberedande utbildning med många möjligheter till fortsatta studier.

Film om naturvetenskapsprogrammet

I filmen berättar en elev om hur det är att gå på naturvetenskapsprogrammet på Platengymnasiet.

Om programmet

På Naturvetenskapsprogrammet på Platengymnasiet får du en utbildning som på bästa sätt förbereder dig inför kommande högskolestudier. Fokus är främst på naturvetenskap och matematik, men också på språk och samhällsvetenskap. Det är en bred utbildning som ger behörighet till alla högskoleutbildningar. Inom programmet finns två nationella inriktningar: Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle.

Du kommer att få stöd i de intensiva studierna av dina engagerade lärare men också genom att vara en del av en ambitiös naturvetarklass. Gemenskap och teamkänsla byggs upp när vi tillsammans laborerar och när vi ger oss ut i naturen på äventyr, särskilt i de valbara kurserna.

Vi har under de senaste åren haft en hel del resor och internationella utbyten bland annat med Italien, Island, Storbritannien och andra Europeiska länder.

Efter utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet är en bred, studieförberedande utbildning och ingen annan utbildning ger så många möjligheter till fortsatta studier. Våra tidigare elever är inte bara läkare och civilingenjörer utan även företagare, chefer och jurister.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Linda Wallgård
Telefon: 0141-22 34 03
E-post: linda.wallgard@motala.se

Sandra Gylldorff
Telefon: 0141-22 54 73
E-post: sandra.gylldorff@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej