Kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola

Här hittar du information om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i förskolan och skolan. Om du som vårdnadshavare vill anmäla oacceptabelt beteende kan du göra det till elevens mentor. Det brukar kallas för mobbning om ett barn blir utsatt för kränkande behandling eller trakasserier, men det är ett begrepp som inte används i skollagen.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej