Lokalt utvecklingsprogram

Tänk dig en kommun där vi stolt kan säga att allt är möjligt – där vi jobbar närmare tillsammans, både inom och utom organisationen. Där nya idéer förverkligas i samverkan med medborgare och näringsliv, på en plats som präglas av öppenhet, stolthet och nyskapande. Vårt lokala utvecklingsprogram visar vägen framåt och målbilden för den politiska inriktning som styr den kommunala verksamheten 2019 – 2022.

Motala kommun 2019 – 2022

Ta del av hela det lokala utvecklingsprogrammet:

Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022  (PDF, 4,8 MB)

Film

Filmen nedan handlar om hur det lokala utvecklingsprogrammet styr Motala kommun.

Vad är ett lokalt utvecklingsprogram?

Lokalt utvecklingsprogram, även benämnt Lup, beskriver den politiska inriktning med prioriterade områden och tillhörande resultatmål som styr den kommunala verksamheten år 2019–2022.

Programmet utgår från Alliansen gemensamma valmanifest. Denna politik fick störst förtroende av Motala kommuns medborgare i valet september 2018. Arbetet siktar också mot kommunens vision 2030 som den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden.

Fyra prioriterade områden

Mandatperiodens viktigaste utvecklingsstrategier är samlade i fyra prioriterade områden med 14 resultatmål.

Ambitionen är att vi år 2022 är en kommun i stark tillväxt som använder kommunens skattemedel ansvarsfullt. Alla individer får möjlighet att utvecklas, leva och bidra till samhällsutvecklingen utefter sina förmågor. År 2022 är vi en sammanhållen kommun och vi är stolta över att utanförskap och segregation har minskat. Denna politiska inriktning sammanfattas i de fyra prioriterade områdena som du kan läsa mer om via länkarna nedan.

  • En sund ekonomi
  • Tillväxt i hela Motala
  • Det goda livet i Motala
  • Ett sammanhållet Motala

Längs med denna resa fram till år 2022 tar vi hjälp av 14 resultatmål. Dessa mål är fördelade på de fyra prioriterade områdena med två-fem resultatmål per område. Syftet med resultatmålen är att mäta utvecklingen inom respektive område. Du kan se vilka resultatmål som hör till respektive prioriterat område via länkarna här nedan.

Varje resultatmål påvisas med hjälp av ett antal nyckeltal som mäts kvantitativt eller kvalitativt. Nyckeltalen anger aktuellt och målsatt värde samt en indikator för om vi är på rätt väg till målet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej