Lokverkstan speglas i Göta kanal. Foto.

Lokverkstan speglas i Göta kanal.

Lokverkstan och Plåtverkstan

Från och med 1 november 2021, äger Serneke Industrial Center AB den del av Gamla Motala Verkstad (GMV) där bland annat Lokverkstaden och Plåtverkstan finns.

I juni 2019 undertecknades en avsiktsförklaring med Serneke Projektutveckling AB gällande fastigheten Motala Verkstad 1, eller ”Gamla Motala Verkstad” som området kallas. Ambitionen med avsiktsförklaringen var att hela området ska utvecklas med till exempel bostäder och lokaler för evenemang.

1 oktober 2021, tog kommunfullmäktige beslut om ett överlåtelseavtal för del av Motala Verkstad 1 till Serneke Industrial Center AB.

Avtalet innebär att Serneke, från och med 1 november 2021, äger den del av Gamla Motala Verkstad (GMV) där bland annat Lokverkstaden och Plåtverkstan finns.

Kartbild över Gamla Motala Verkstad. På bilden finns en rödmarkering som visar den del som är aktuell för överlåtelseavtal.
På bilden finns en rödmarkering som visar den del av Gamla Motala Verkstad som enligt avtalet överlåtits till Serneke. Markeringen visar inte exakt gräns.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej